DỰ ÁN

CƠ SỞ HẠ TẦNG CHO DỰ ÁN STARLAKE GIAI ĐOẠN 1

THÔNG TIN CHI TIẾT
  • Hạ tầng Starlake Giai đoạn 1: Đã xây dựng xong 110ha
  • Thời gian xây dựng: 2.2014 – 9.2019
Previous
Next