BÁO CÁO VI PHẠM

CƠ CHẾ VÀ QUY TRÌNH TỐ GIÁC HÀNH VI SAI PHẠM

Công ty TNHH Daewoo Engineering & Construction Việt Nam không chấp nhận bất kỳ hành vi gian lận, không chính đáng, không tuân thủ pháp luật hoặc các hành vi sai trái khác của nhân viên trong Công ty cũng như các tổ chức, cá nhân bên ngoài Công ty trong quá trình làm việc tại Công ty. Chính vì thế, cơ chế và quy trình tố giác hành vi sai phạm được thiết lập với mục tiêu cung cấp nguyên tắc chung để đảm bảo an toàn cho người tố giác mà không sợ những hệ lụy có thể xảy ra.

Các hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn: Giả mạo chữ ký, giấy tờ/ Biển thủ công quỹ/ Làm rò rỉ tài liệu vì lợi ích cá nhân/ Lạm dụng chức vụ quyền hạn/ Không tuân thủ luật pháp và các quy định đã đề ra/ Quấy rối/ Tham nhũng, hối lộ/ Trộm cắp v.v.

Tổng Giám đốc chỉ định một Cán bộ chuyên trách là người sẽ chịu trách nhiệm về tất cả cáo buộc được gửi tới. Đây cũng sẽ là người chịu trách nhiệm bảo lưu các trường hợp phát sinh và đảm bảo các vấn đề được đưa ra được giải quyết đúng.

Về cơ chế tố giác:

Nhân viên và các tổ chức, cá nhân bên ngoài thực hiện việc báo cáo về hành vi vi phạm thông qua địa chỉ email của Cán bộ chuyên trách.

Về quy trình xử lý tố giác:

Sau khi nhận thông tin tố giác, Cán bộ chuyên trách báo cáo Tổng Giám đốc để tiến hành các bước điều tra, xác minh và đánh giá cần thiết để đi đến kết luận chính xác về vụ việc và các bên liên quan, cũng như đưa ra phương án giải quyết và khắc phục hậu quả (nếu có). Toàn bộ hồ sơ của vụ việc kể từ khi nhận được thông tin tố giác đến bước hoàn tất đều được lưu trữ tại Công ty.

Công ty nghiêm cấm phân biệt đối xử, trả đũa, quấy rối hoặc bất cứ hình thức tương tự đối với người đưa ra các cáo buộc chính xác. Tuy nhiên, nếu nhân viên đưa ra cáo buộc không đúng do hiềm thù hoặc vì lợi ích cá nhân, Công ty sẽ đưa ra các mức kỷ luật phù hợp.

Báo cáo vi phạm

Bất cứ ai vi phạm pháp luật hoặc các điều khoản của công ty sẽ bị tố cáo bằng hình thức này. Mọi hành vi trái pháp luật đều đáng bị lên án.