DỰ ÁN

TOÀ NHÀ TRIỂN LÃM DỰ ÁN STARLAKE (NHÀ MẪU CĂN HỘ)

THÔNG TIN CHI TIẾT
  • Tổng diện tích sàn:  2,895 ㎡
  • Thời gian xây dựng: 12/2017 ~ 02/2018
Previous
Next