DỰ ÁN

NHÀ MÁY, CÔNG TRÌNH XÂY LẮP

Daewoo E&C began to build roads and bridges in 1978, and has built many major national infrastructures since then. We have contributed to the balanced development of land through the construction of roads and railways – connecting life, economies and cultures between regions – while paving the way for global trade by opening sea routes through new harbor facilities.
Our advanced civil engineering and building capabilities are making a considerable mark in the history of construction at home and abroad. Such experiences and expertise are now providing the foundations for luxury lifestyles and industries all over the world.
Our business territories are now expanding into Asia, the Middle East, South America and Africa.

Ulsan S-OIL RUC
Giới thiệu phương pháp mô-đun (quy mô lớn nhất trong nhà máy lớn nhất Hàn Quốc) có thể tiến hành nhiều quy trình khác nhau cùng với RUC (Tổ hợp nâng cấp khu dân cư) quy mô lớn nhất tại Hàn Quốc với tổng diện tích 1,1 triệu m2. Có thể sản xuất 700.000 tấn propylene (nguyên liệu cho nhựa và sợi tổng hợp)

DAEWOO E&C

1. LNG, Dầu khí

2. Năng lượng hạt nhân

3. Nhà máy điện

4. Nhà máy lọc dầu