LĨNH VỰC KINH DOANH

DỊCH VỤ DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG & TIỀN XÂY DỰNG

Tại Daewoo E&C Vina, chúng tôi đưa ra các giải pháp tiết kiệm chi phí tốt nhất. dự toán chi phí xây dựng & tiền xây dựng chính xác làm nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp chủ động phân bổ dòng tiền. Ngoài ra, điểm mạnh của chúng tôi không chỉ nằm ở cách chủ động đàm phán, ký kết hợp đồng đảm bảo tính khả thi của dự án mà còn triển khai công việc hợp lý, tránh lãng phí nhân công và tình trạng thiết bị không sử dụng được.

GIỚI THIỆU PHẠM VI CÔNG VIỆC

K8HH1 - STARLAKE TÂY HỒ TÂY

3 Tòa: 1 Văn phòng, 2 Căn hộ
2 Tầng hầm & 26F

Dự án khác

K2CT1 - STARLAKE TÂY HỒ TÂY

4 Tòa chung cư, 2 tầng hầm & 25~26F

OTHER PROJECTS

К8СТ1 - STARLAKE TÂY HỒ TÂY

4 Tòa chung cư, 2 tầng hầm & 23F

OTHER PROJECTS

K2HH1 - STARLAKE TÂY HỒ TÂY

3 Tòa: 1 Văn phòng, 2 Căn hộ
2 tầng hầm & 25F

DỰ ÁN KHÁC