GIỚI THIỆU

AN TOÀN

Tại Daewoo E&C, an toàn của nhân viên là mối quan tâm số một của chúng tôi. Vì việc quản lý an toàn cần phải tuân theo các quy tắc và quy định nhất định nếu muốn nó có hiệu quả nên chúng tôi đã phát triển một hệ thống quản lý an toàn đầy đủ và hoàn chỉnh áp dụng cho mọi hoạt động và tất cả nhân viên của chúng tôi.

Sự kiện “Ngày kiểm tra an toàn toàn công ty”

Nhận thức về an toàn lao động của người lao động

Giám đốc điều hành của Công ty luôn thực hiện kiểm tra an toàn tại từng công trường, đây cũng là một phần trong hoạt động hàng Quý của công ty “Ngày Kiểm tra An toàn Công ty”. Ngoài ra, công ty còn tổ chức một “Cuộc thi trình bày trường hợp quản lý an toàn thông minh” hàng năm để chọn các phương pháp an toàn tốt nhất và đảm bảo rằng chúng được áp dụng ở tất cả các công trình của công ty. Chúng tôi cũng thực hiện một loạt các chiến dịch an toàn thông thường, cả trong và ngoài nước.

Chứng nhận HSE

Chúng tôi là thành viên đầu tiên của ngành xây dựng Hàn Quốc giành được chứng chỉ Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHSAS) 18001. Ngoài ra, chúng tôi đang nâng cao uy tín quốc tế của mình thông qua việc kiểm tra giám sát OHSAS hàng năm và tái chứng nhận ba năm một lần.

Phát triển Hệ thống Quản lý An toàn

Tất cả các bộ phận kinh doanh của công ty đều có vị trí Quản lý An toàn, dẫn đầu bởi Tổ chức an toàn của công ty được gọi là Đội Y tế, An toàn và Môi trường (HSE). Công ty cũng đảm bảo luôn thực hành quản lý an toàn chất lượng cao nhất thông qua Ủy ban HSE của công ty.

Quản lý thiên tai và đào tạo an toàn hệ thống

Chúng tôi cố gắng giảm khả năng xảy ra tai nạn bằng cách thực hiện một loạt các cuộc kiểm tra an toàn bao gồm: kiểm tra hệ thống HSE toàn công ty, kiểm tra an toàn của các công ty đối tác và các cuộc kiểm tra đặc biệt. Hệ thống của công ty được đánh giá là rất tốt vì công ty luôn đạt điểm số rất cao trong danh mục tỷ lệ nguy cơ trong cuộc khảo sát sơ tuyển hàng năm do Dịch vụ Đấu thầu Công của Hàn Quốc thực hiện. Chúng tôi cũng thực hiện các bài tập huấn luyện an toàn thường xuyên đối với nhân viên của công ty và các đối tác kinh doanh.

DAEWOO E&C