GIỚI THIỆU

CHẤT LƯỢNG

Tay nghề chất lượng cao là một trong những chìa khóa chính cho sự thành công và bền vững lâu dài của chúng tôi. Điều này có nghĩa là các hoạt động quản lý chất lượng có hệ thống của chúng tôi là yếu tố quyết định chính cho sự hài lòng của khách hàng. Chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi luôn dẫn đầu ngành bằng cách liên tục nâng cấp hệ thống và hoạt động của mình.

Nâng cấp hệ thống kinh doanh của chúng tôi

Năm 2008, chúng tôi đã giới thiệu Hệ thống quản lý tài liệu điện tử (EDMS) để đảm bảo liên lạc thông suốt và chia sẻ thông tin đầy đủ giữa các nhân viên của chúng tôi. Ba năm sau, chúng tôi xây dựng BAROCON, một hệ thống quản lý dự án tích hợp. Nó cho phép quản lý hiệu quả vòng đời dự án của chúng tôi, đưa ra quyết định nhanh chóng và tăng cường chia sẻ thông tin ở cấp quản lý. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến hoạt động quản lý chất lượng của mình bằng cách liên tục nâng cấp hệ thống kinh doanh của mình.

Liên tục nâng cao hệ thống quản lý chất lượng

Hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi dựa trên sổ tay chất lượng. Nó bao gồm Hệ thống lập bản đồ quy trình Daewoo (DPMS), hướng dẫn và quy trình áp dụng hướng dẫn. Ngoài ra, chúng tôi còn có đội ngũ quản lý chất lượng và đội kiểm tra chất lượng. Họ được giao nhiệm vụ thực hiện các hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và các hoạt động ngăn ngừa vấn đề về chất lượng của chúng tôi. Chúng tôi cũng báo cáo kết quả thực hiện hệ thống quản lý chất lượng của mình cho ủy ban đánh giá quản lý toàn công ty hàng năm.

Chứng chỉ quản lý chất lượng

Chúng tôi là công ty xây dựng đầu tiên ở Hàn Quốc đạt được chứng chỉ ISO 9001 và đã duy trì chứng chỉ KSQ và ISO 9001 trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của mình. Khả năng của chúng tôi trong lĩnh vực xây dựng và bảo trì các nhà máy điện hạt nhân đã giúp chúng tôi nhận được chứng chỉ từ ASME cho NA, NPT và NS. Chúng tôi cũng tự hào về các chứng chỉ KEPIC MN/EN/SN/MH và NBBI NR.

DAEWOO E&C